Zhang Xiao jest pracownicą sektora publicznego. Przez przypadek znajduje pracę w „Zhen Tian”, w jednej z najbardziej znanych firm internetowych. Jak każdy nowo przybyły pracownik, Zhang Xiao napotyka trudności wśród nowych kolegów. Na szczęście, jej przełożony Yin Zheng widzi w niej utalentowaną pracownicę i pomaga jej unikać trudnych sytuacji. Powoli, Yin Zheng i Zhang Xiao zaczynają żywić do siebie uczucia, ale zanim zdążą się one rozwinąć, wrażliwy i taktowny Kang Si Han wchodzi do świata Zhang Xiao. Okazuje się, że obydwaj mężczyźni są kandydatami na stanowisko dyrektora tej firmy, co nagle stawia dziewczynę w centrum walki o władzę.